Gå till innehåll
Sundsvalls Fältrittklubb
Sundsvalls Fältrittklubb

Sportsatsningen

Sportsatsningen vänder sig till dig som vill spetsträna med våra skolhästar med tävling som mål. Syftet är erbjuda dig som elev fördjupade kunskaper inom hoppning och dressyr samt kunskap om bland annat regler, säkerhet, hästens skötsel och välmående.

Som deltagare förväntas du visa engagemang, motivation och målmedvetenhet i såväl ridning som hästkunskap. Du förväntas också föregå med gott exempel och vara en förebild för yngre eller mindre erfarna ryttare samt att vara hjälpsam och trevlig mot alla i stallet och på anläggningen.

Ansökan är öppen en gång per år, i oktober och en elev antas under ett år i taget, det vill säga två terminer. Sportsatsningen består av tre ridgrupper med sex till åtta elever i varje; Sportsatsningen häst, Sportsatsningen ponny och Förberedande Sportsatsningen (ponny).

Sundsvalls Fältrittklubb Sportsatsning 2022

Elever i Sportsatsningen 2022

Förväntningar

Förutsatt att hästarna är friska och att det fungerar med övrig planering rider elever i Sportsatsning samma skolhäst under hela terminen, elever i Förberedande sportsatsning rider två till fyra hästar under en termin. Eleven förväntas sköta hästen exemplariskt och ansvara för att ekipaget får bästa möjliga förutsättningar vid träning och tävling. Elever i Sportsatsningen förväntas delta på alla lektioner, såväl uppsuttna som avsuttna och delta i hästarnas skötsel tillsammans med instruktör cirka var fjärde lördag mellan 07.00 och 15.00 enligt upprättat schema.

Tävlingslära

Elever i Sportsatsningen ska vara funktionär på minst två av klubbens externa tävlingar under terminen. Detta för att lära sig hur det fungerar på en tävlingsplats och för att vara en del av föreningsandan i Sundsvalls Fältrittklubb. Om en elev får förhinder att delta, förväntas eleven byta sitt funktionärsuppdrag med en annan elev.

Uppsutten utbildning

På hopplektionerna introduceras eleverna till teknikövningar samt till banhoppningens grunder. Under dressyrlektionerna arbetar eleverna intensivt med sitsen och korrekt hjälpgivning för att utveckla sin förmåga att inverka på hästen.

Förberedande Sportsatsning och tävling

Elever erbjuds att delta vid klubbtävling och Pay & Jump/Pay & Ride. För att få delta vid extern tävling behöver eleven ha ett grönt kort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., närvaro på samtliga hästkunskapslektioner, visat engagemang i den ideella tävlingsverksamheten samt ha deltagit i flertalet klubbtävlingar, i både dressyr och hoppning. Eleven ska själv, tillsammans med vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen, kunna ta med sig hästen till och från en eventuell tävlingsplats. Det är instruktören som avgör när ekipaget är redo för extern tävling.

Sportsatsningen och tävling

En elev i Sportsatsningen ska självständigt kunna planera och utvärdera sin egen ridning samt hästens träningsupplägg och utveckling. Eleven gör sin egen tävlingsplanering i samråd med instruktör. För att få delta vid extern tävling behöver eleven ha ett grönt kort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., närvaro på samtliga hästkunskapslektioner, visat engagemang i den ideella tävlingsverksamheten samt ha deltagit på flertalet klubbtävlingar, i både dressyr och hoppning. Eleven ska själv kunna ta med sig hästen till och från en eventuell tävlingsplats. Det är instruktören som avgör när ekipaget är redo för extern tävling.

Ansökan till Sportsatsningen

Ansökan till Sportsatsningen 2023 är stängd och ansökan till Sportsatsningen 2024 öppnar i oktober 2023. Prata gärna med din instruktör om du är intresserad av att söka till Sportsatsningen.

Besöksadress

Fillanvägen 25
863 37 Sundsvall

Postadress

Fillanvägen 25
863 37 Sundsvall

Kontakta oss

060-53 66 40
ridskolan@sfrk.net