Gå till innehåll
Sundsvalls Fältrittklubb
Sundsvalls Fältrittklubb

Villkor för lektionsridning och aktiviteter

Ridabonnemang

Ridskoleelever får gruppundervisning i dressyr, hoppning, terräng samt hästkunskap. En bestämd dag och tid i veckan är reserverad. Grupper är sammansatta utifrån ridkunskap och ålder.

Avtal om ridabonnemang ingås mellan Sundsvalls Fältrittklubb och ridskoleelev, för elev under 18 år ingås avtal med vårdnadshavare. Medlemsavgiften för innevarande år skall vara erlagd innan första lektionstillfället. Abonnemanget löper tills vidare och avgiften erlägges periodvis i förskott. Vid obetald avgift kan abonnemanget inte utnyttjas. Vid utebliven betalning sker en påminnelse. Därefter går obetald faktura till inkasso, och elev blir avstängd från ridning tills skulden är till fullo betald. Abonnemangsavgiften för hela terminen faktureras via mail, uppdelad på flera förfallodagar. Det är möjligt att delbetala abonnemanget.

Ordinarie ridlektioner pågår under höst- och vårtermin med uppehåll röda dagar. Antalet lektioner per termin kan därför skilja sig mellan olika veckodagar.

Uppsägning av abonnemang

Uppsägning av abonnemang skall ske via mail till ridskolan@sfrk.net senast den 15 maj om du inte avser att behålla platsen för höstterminen och senast den 15 november om du inte avser att behålla platsen under vårterminen. Påbörjat abonnemang kan inte avbrytas under pågående termin. I de fall abonnemanget inte sägs upp före angiven uppsägningstid räknas abonnemanget som påbörjat och eleven debiteras full avgift för abonnemanget. Vid långvarig sjukdom/olycka kan ett belopp, motsvarande upp till tre lektioner beviljas tillgodo, vid uppvisande av läkarintyg. Summan justeras på nästkommande faktura. Återbetalning av abonnemang vid sjukdom/olycka medges ej. 

Som medlem i Sundsvalls Fältrittklubb eller vårdnadshavare till medlem förbinder ni er att delta i det ideella arbetet som krävs för att driva en ideell förening.

  • I lektionstiden ingår upp- och avsittning.
  • Eleven ska komma i god tid till sin lektion, gärna 30 minuter innan lektionen börjar. Ofta är det eleven som ansvarar för att borsta och göra i ordning hästen inför lektionen. Elever i nybörjargrupper får hjälp. Eleven förväntas ha tid för att ta hand om hästen efter ridlektionen.
  • Vid sen ankomst till ridlektionen, när lektionen börjat, tillåts eleven ej delta. Detta med hänsyn till säkerhet och med respekt för övriga elever.
  • Samtliga elever förväntas ta del av och följa vår hästhållningspolicy, för vår och hästarna skull.
  • Vid frånvaro ska eleven avboka sin lektion i Min Ridskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast klockan 13:00 samma dag som eleven skulle ha ridit. Detta för att vi ska kunna få en jämn beläggning på hästarna. Senare avbokningar görs direkt till ridinstruktören.
  • Alla ridgrupper har tilldelade stallsysslor, t ex mockning, fylla på vattenhinkar samt fodring. Information finns i stallet.
  • Det är tillåtet att överlåta sin ridlektion vid frånvaro enligt våra regler för överlåtelse av ridlektion
  • Använd inte samma kläder, skor och utrustning i olika stall. Risken för smittspridning bland hästarna är stor.

Aktiviteter och läger

Information och anmälan avseende aktiviteter och läger anslås i stall, i kalender på hemsida samt i sociala kanaler.

Efter sista anmälningsdag eller vid information om tilldelad plats är anmälan bindande och du debiteras hela avgiften.

Besöksadress

Fillanvägen 25
863 37 Sundsvall

Postadress

Fillanvägen 25
863 37 Sundsvall

Kontakta oss

060-53 66 40
ridskolan@sfrk.net