Gå till innehåll
Sundsvalls Fältrittklubb
Sundsvalls Fältrittklubb

Vår styrelse

Nedan ser du teamet som fått i uppdrag att förvalta och utveckla Sundsvalls Fältrittklubb.
Styrelses gemensamma utmaning är att:

  • i enlighet med föreningens stadgar och verksamhetsplan leda föreningsarbetet
  • staka ut föreningens strategiska vägval
  • arbeta för att skapa engagemang och gemenskap i föreningen
  • identifiera, organisera och utvärdera ideellt arbete som komplement till den avlönade verksamheten

 Vill du också bidra till vår förening? Hör av dig till oss i styrelsen.

Styrelse 2023

Linda Björner, ordförande
Madelene Lundgren, vice ordförande (anläggning*)
Linn Lundqvist, kassör
Mia Eriksson Fors, sekreterare (ridskola*)
Katarina Savolainen, ledamot (café*)
Stefan Längeby, ledamot (café*)
Lisbet Sander, ledamot (personal*)
Jannike Berglund, suppleant (U-sek*)
Jeanette Reiman, suppleant (T-kom*)
Matilda Ellingsson, verksamhetschef, representant ridskolan

*Styrelsen är indelad i olika ansvarsområden. Har du frågor eller idéer? Vänd dig gärna till respektive kontakt ovan.

Styrelsemöten

21 Mars
25 April
23 Maj
19 Juni
15 Augusti
19 September
24 Oktober
21 November
12 December
23 Januari

Besöksadress

Fillanvägen 25
863 37 Sundsvall

Postadress

Fillanvägen 25
863 37 Sundsvall

Kontakta oss

060-53 66 40
ridskolan@sfrk.net