Gå till innehåll
Sundsvalls Fältrittklubb
Sundsvalls Fältrittklubb

Styrelsen informerar

Kära medlemmar,

Vi vill börja med att påminna om att vi publicerar “Styrelsen informerar” för att vara transparent i föreningsarbetet och regelbundet förmedla viktig information till er medlemmar. Vår förhoppning är att ni läser informationen och hör av er till oss i styrelsen om ni har frågor. I linje med detta kommer vi den 22 januari att hålla ett medlemsmöte där vi bland annat kommer att berätta om året som gått, vår ekonomi samt planerna för 2023. Vi kommer också kort att berätta om vår Hästhållningspolicy.

Under höstterminen har vi haft förmånen att ha Elena Göransson som instruktör under Matilda Ellingssons föräldraledighet. Elena kommer att fortsätta under vårterminen, vilket vi är väldigt glada för. Under terminen har vi kompletterat våra skolhästar med fyra valacker: storhästarna Maxi och Rod samt ponnyerna Eros och Kredo. Samtliga har påbörjat sin inskolning i verksamheten. Vi har också tagit sorgsamma farväl av Harry och Maisy, som vandrat vidare till de evigt gröna ängarna och till Beric som tappert kämpat i vår verksamhet men som inte trivts med ridskolelivet och förtjänar en lugnare tillvaro.

Arbetet i ridhus och café är klart och vi har en fortsatt bra dialog med kommunen. Det nya, fina underlaget i ridhuset kräver en hel del arbete för att det ska sätta sig och bli riktigt bra och för att det ska fortsätta vara bra. Vår förhoppning var att vi skulle kunna återanvända det gamla materialet från ridhuset på vår lilla utomhusplan, men dessvärre är materialet uttjänt som ridunderlag och används istället för att bättra på våra hagar. Utmaningarna med ventilationen i stallet kvarstår och vi för en löpande dialog med ansvariga hos kommunen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet rullar på och vi har under hösten genomfört skyddsrond på anläggningen. Nästa steg är att prioritera och utföra åtgärder.

Årets alla tävlingar är genomförda och vi vill framföra ett varmt tack till alla er som engagerat er och lagt tid och engagemang på att få ihop allt. Vi är fortsatt en uppskattad tävlingsarrangör. Tack också till alla fina hemmaekipage som representerat oss på ett så fint sätt. Nu behöver vi se framåt för att skapa en bra plan för nästa år. För att vi ska kunna arrangera träningar och tävlingar som är relevanta för våra tränings- och tävlingsekipage behöver vi både få veta vilka önskemål ni har och ert engagemang för att genomföra dem. Kontakta Moa Lindblom i T-kom med era idéer och hur ni vill bidra till att utveckla vår tränings- och tävlingsverksamhet.

Försäljningen av Restaurangchansen avslutades för en tid sedan och vilket fint jobb ni gjort! Vi upplever att beslutet som togs av årsmötet, att vi ska bedriva medlemsförsäljning istället för att höja avgifterna, är solidariskt. Alla kan försöka sälja två häften av Restaurangchansen men alla klarar inte avgiftshöjningar i den storlek som annars hade krävts. Genom medlemsförsäljningen så bidrar vi alla till att hålla avgifterna nere och möjliggöra för fler att kunna delta i vår verksamhet.

Vår förening befinner sig i en ständig förbättringsprocess och vi har kommit till en punkt, där vi behöver arbeta med vår vision, verksamhetsidé och värdegrund. Kort sagt, vad är det ni medlemmar önskar av Sundsvalls Fältrittklubb och vilken verksamhet ska vi erbjuda? För att få svar på dessa frågor genomfördes en medlemsundersökning i oktober. I nästa steg har vi, med stöd av Lotta Hillbom, föreningsrådgivare hos Svenska Ridsportförbundet och Camilla Lindblad, processledare från RF-SISU, genomfört en workshop tillsammans med styrelse, personal samt representanter från tränings- och tävlingskommitén, ridskolan och privatuppstallade med syfte att definiera just verksamhetsidé, vision och värdegrund. Det blev en väldigt lyckad workshop där det, precis som i medlemsundersökningen, blev mycket tydligt att det råder stor samstämmighet i synen på vår förening och vårt uppdrag. I kommande steg kommer samma gruppering att träffas för att omsätta verksamhetsidé, vision och värdegrund i konkreta handlingsplaner. Mer information om detta kommer i början av 2023.

Att sitta i vår styrelse är fantastiskt roligt - och extremt krävande. Många privata timmar från våra familjer och vår fritid lägger vi ner för att vi ska ha en fungerande förening. Och många av de beslut vi tvingas fatta är svåra, komplexa och nödvändiga. Som styrelsemedlem är man tvungen att sätta sina egna intressen åt sidan och se till föreningen som helhet. Vi behöver ha ett helikopterperspektiv på verksamheten och fatta beslut som säkerställer att föreningen utvecklas framåt på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Det kan hända att ett beslut upplevs obegripligt för en enskild medlem, men när samma beslut betraktas utifrån samtliga medlemmar så blir slutsatsen annan. Om du upplever att du inte är nöjd, eller inte förstår varför något sker, så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen. Du har många möjligheter att påverka, antingen genom att kontakta oss eller kontakta vår verksamhetschef eller din ridlärare. Du kan även anmäla ditt intresse för att sitta i styrelsen eller valberedningen och framförallt bör du delta på årsmötet. Årsmötet är vår förenings högst beslutande organ.

Att vi nu går i mot årsskiftet innebär bråda dagar med att göra bokslut, sätta budget och verksamhetsplan för 2023 samt förberedelser inför årsmötet, som är planerat till den 19 februari 2023.

Vi önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år och ser fram emot att träffa er på medlemsmöte den 22 januari.

Hälsningar

Styrelsen

Sponsorer

Besöksadress

Fillanvägen 25
863 37 Sundsvall

Postadress

Fillanvägen 25
863 37 Sundsvall

Kontakta oss

060-53 66 40
ridskolan@sfrk.net